fbpx

Gedragscode & kwaliteitseisen

Gedragscode & kwaliteitseisen

Gedragscodes

1. Algemeen

 1. De vitaliteitsprofessional behandelt de cliënt met respect en zal het belang van de cliënt niet schaden.
 2. De vitaliteitsprofessional is persoonlijk verantwoordelijk voor de uitoefening van zijn beroep en kan verantwoording van zijn handelingen afleggen.
 3. De vitaliteitsprofessional verricht geen handelingen die de veiligheid van de cliënt in gevaar brengen.

2. In relatie tot collegae

 1. De vitaliteitsprofessional is bereidt om samen te werken met collegae en deskundigheid en ervaringen uit te wisselen.
 2. De vitaliteitsprofessional toont respect voor collegae.
 3. De vitaliteitsprofessional wijst een collega op de beroepscode of gedragsregels, indien hij hiermee in strijd handelt.

3. In relatie tot de samenleving

 1. De vitaliteitsprofessional kan PR bedrijven voor het beroep in het algemeen en voor zijn eigen werkzaamheden.
 2. vitaliteitsprofessional kan producten aanbevelen, hierbij geeft hij duidelijke en eenduidige informatie met gegevens over herkomst van de informatie.
 3. Het beroep vitaliteitsprofessional kan worden genoemd in reclame-uitingen van producten en product groepen mits deze zich beperken tot gezondheidspreventieve informatie en is voldaan aan de volgende voorwaarden:
  a. de uitspraken van de vitaliteitsprofessional betreffen uitsluitend kennis en geen mening of verwachting.
  b. bronvermelding van de informatie is gegeven.

4. Beroepswerkzaamheden

   1. Algemeen

    1. De vitaliteitsprofessional verricht geen handelingen die buiten het gebied van zijn deskundigheid liggen.
   2. In relatie tot de cliënt

    1. De vitaliteitsprofessional stimuleert en respecteert de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.
    2. De vitaliteitsprofessional eerbiedigt de vrije hulpverlenerskeuze van de cliënt.
    3. De vitaliteitsprofessional informeert de cliënt op begrijpelijke wijze.
    4. De vitaliteitsprofessional gaat pas tot behandeling over wanneer de toestemming van de cliënt is verkregen.
    5. De vitaliteitsprofessional verricht zijn werk op basis van een vertrouwensrelatie.
    6. De vitaliteitsprofessional staakt de behandeling, indien de cliënt dat vraagt.
    7. De vitaliteitsprofessional onderneemt actie wanneer hij de cliënt schade heeft berokkend.
    8. De vitaliteitsprofessional onthoudt zich van ongewenste intimiteiten met de cliënt.
    9. De vitaliteitsprofessional heeft geheimhoudingsplicht.
    10. De vitaliteitsprofessional verstrekt alleen na overleg met de cliënt informatie aan
   3. personen die niet direct betrokken zijn bij de behandeling.

    1. De vitaliteitsprofessional experimenteert alleen met een nieuwe behandelingsmethode, als voldaan is aan de volgende voorwaarden:
     a. overleg is gepleegd met collegae, een ethische commissie en dergelijke
     b. toestemming is verkregen van de cliënt
     c. de cliënt op de hoogte is van mogelijke risico’s van een dergelijke behandeling
    2. De vitaliteitsprofessional draagt zorg voor de continuïteit van de behandeling.
    3. De vitaliteitsprofessional geeft inzage in het dossier als de cliënt hem daarom vraagt
   4. In relatie tot collegae en andere hulpverleners.

    1. De vitaliteitsprofessional werkt in goede samenwerking met andere werkers in de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening.
    2. De vitaliteitsprofessional is bereid voor collegae waar te nemen.

Kwaliteitseisen

1. Algemeen

 1. De vitaliteitsprofessional geeft elke cliënt de meest adequate behandeling
 2. De vitaliteitsprofessional stelt de belangen van de cliënt op de eerste plaats.
 3. De vitaliteitsprofessional legt in het belang van een goede behandeling een dossier aan.

2. In relatie tot cliënt

 1. De vitaliteitsprofessional verzamelt en registreert slechts die gegevens die voor de behandeling noodzakelijk zijn.
 2. De vitaliteitsprofessional zendt, bij overdracht, alle geregistreerde informatie van de cliënt mee.
 3. De vitaliteitsprofessional ziet erop toe dat het dossier zodanig wordt bewaard dat het niet toegankelijk is voor onbevoegden.
 4. De vitaliteitsprofessional bewaart na beëindigen van de behandeling het dossier niet langer dan noodzakelijk is.

 

[siteorigin_widget class=”Sydney_Social_Profile”][/siteorigin_widget]

Ons werkgebied

Almere, Amsterdam, Amstelveen, Abcoude, Blaricum, Baarn, Bussum, Diemen, Weesp, Muiderberg, Muiden, Naarden, Hilversum, Huizen, Soest, Loenen, Lelystad, Valkeveen, Bikbergen, Wijdemeren, Nederhorst Den Berg, Bilthoven, Uithoorn, Mijdrecht, Laren, ’t Gooi